Idag används djur för att utveckla mediciner, behandlingar och för se hur säkra produkter är för mänsklig användning. Djurförsök används även inom biomedicin, kosmetika, kommersiellt bruk m.m..

Förespråkare för djurförsök säger att djurforskningen har hjälpt oss att tillverka livsräddande mediciner och behandlingar för både djur och människor – att det inte finns någon annan lösning att undersöka organismer och att det finns många strikta regler som ska förhindra djurmisshandel inom forskning.

Motståndare förklarar att det är omänskligt att experimentera med levande djur och att de tillgängliga alternativ som finns istället ska användas, samt att människor och djur skiljer sig så mycket mellan varandra och därmed är resultaten ändå inte tillräckligt relevanta, vilket betyder att många djur lider i onödan.

Fördelar med djurförsök

Den största fördelen med djurförsök är att forskare snabbare kan hitta mediciner och behandlingar för att förbättra hälsovården. Många medicinska behandlingar har varit möjliga tack vare djurförsök som HIV medicin, insulin, antibiotika, vacciner, medicin för cancer m.m..

Det är därför många människor anser att djurförsök är nödvändigt för att förbättra den mänskliga hälsan och det även på grund av denna anledning som djurförsök fortfarande är tillåtet i Sverige och i många andra länder i världen. Det finns vissa individer som är emot djurförsök för kosmetiska produkter, men som fortfarande stödjer djurförsök för ny medicin och för att förbättra redan upptäckta mediciner.

En annan viktig aspekt är också att djurförsök kontrollerar hur säkra mediciner är, tillsammans med andra ämnen som människor använder eller regelbundet utsätts för. Mediciner kan vara farliga, men djurförsök låter forskare först se hur hög risken är innan de testas på människor. Det betyder att skador på människor minskar och liv räddas, inte bara för att medicinen hade kunnat vara farlig – men också för att medicinen själv förbättrar kvaliteten på människors liv. 

Varför djurförsök borde vara olagligt

Under djurförsök är det hundratals djur som testas, för att sedan bli dödade efter deras ”användning”. Andra djur blir skadade, men får fortsätta att leva sina liv i fångenskap. Det är helt enkelt inget trevligt liv och inte något som en levande varelse ska behöva uppleva.

Vissa ämnen testas under djurförsök, som används inte sedan till något användbart alls. Det kan ske att djur testas för olika ämnen som allmänheten aldrig kommer använda eller utsättas för. Detta är en av anledningen till varför så många personer tycker att djurförsök borde vara olagligt, då djuret avlider helt utan anledning och mänskligheten fick ändå inget positivt utav djurförsöket heller.

Djurförsök är dessutom väldigt dyrt. Det kostar oftast enormt mycket pengar då djuren behöver bli matade, tas hand om och testade med medicin eller andra olika experimentella ämnen. Dessutom kan djurförsök ske mer än en gång under samma månad, vilket betyder att kostnaderna bara ökar. Priserna för vad djuren kostar behöver dessutom räknas in i ekvationen. Det finns företag som föder upp djur specifikt som testdjur, för att därefter bli sålda till forskningscenter.

Människor och djur är inte exakt likadana, vilket betyder att ett ämne eller en medicin inte kommer reagera likadant på ett djur som på en människa. Den största kritiken är att många tycker att djurförsök är opålitliga. Dessutom är djuren uppfödda och lever under stress hela sina liv, vilket också påverkar hur de reagerar på medicinen. Djuren hade därför reagerat på ett annat sätt om de hade varit i sitt naturliga habitat. Djur kan också känna. Att de föds upp, för att sedan leva i fångenskap under hela sina liv, eller avlida utan anledning är inte något som borde ske. 

Forska utan djurförsök

Idag utvecklar många av våra forskare fram alternativ av djurförsök, som t.ex. cellmodeller i miniatyrer av organ, för att använda dessa inom analyser och därmed se hur medicin och ämnen tas upp av vår kropp och hur kroppen reagerar och interagerar med medicinen eller ämnet.

Datorer förutsäger sedan om läkemedlet kommer fungera på oss människor eller inte. Cellmodeller som är uppodlade från patienters hudprover kan även hjälpa att bota sjukdomar. Idag är det hela 9 av 10 läkemedel som inte visar effekt på riskerna som kan uppstå under djurtestet, utan det är väl efteråt när de antingen testas på människor – eller redan är uppe på marknaden. Trots detta görs det ändå flera djurtester innan en medicin får testas på en människa.

Tyvärr är det väldigt dyrt att skapa och utvärdera nya metoder inom forskning, speciellt när det handlar om läkemedel och mediciner. Dessutom behövs det idag även principer bli överenskomna internationellt och detta är en validering som kan ta flera år att genomgå. Detta gäller speciellt om många olika regeringar i världen vill vara säkra på att metoden faktiskt fungerar, innan det blir lagligt och reglerat.

Det kan ta mer än tio år innan en idé blir godkänd. Idag har vi många verksamheter och organisationer i Sverige, och runtom i världen, som arbetar med att komma på nya innovationer och idéer som kan utvecklas och spridas så snabbt som det går i världen. Många av dessa stödjer forskningsorganisationer, arbetar inom politiken och samarbetar med alla som har hand om beslut som dessa. Ju mer vi arbetar tillsammans, desto snabbare och större skillnad kommer vi kunna genomföra. 

Djurförsök i Sverige då och nu

Det var runt 1900-talet som djurförsök blev populärt, men det har funnits i över 2000 år och det var på 1970-talet som det var störst i Sverige och Europa. Det finns ingen statistik på hur många djur som testades då, men det beräknas att Sverige använder över en miljon djur varje år inom djurforskning. 

I slutet på 1970-talet kunde alla sälja djur till forskningscenter och laboratorier. Det kom till och med upp fall om att stulna husdjur försökt blivit sålda. År 1979 tog Sverige fram en ny lag, som säger att endast godkända uppfödare får sälja försöksdjur. Dessa regler gäller även idag för alla andra länder i den europeiska unionen. Idag hittar vi några företag som dominerar marknaden och som transporterar djur över världens kontinenter. Teknik har skapat möjligheten att skapa modeller av djur, eller operationer, inavel, genteknik och andra kemikalier användas också idag. Genmodifierade råttor och möss har t.ex. ökat inom forskningen.

Kategorier: Djur

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *