Djurens rättigheter – vad säger lagen?

De flesta av oss gillar eller älskar djur. Vi har husdjur och gillar att besöka bondgården för att få klappa kossor och grisar. Men trots vår kärlek till djur lider många av djuren idag, både inom boskap men även inom den privata sektorn. För att skydda djuren finns det vissa rättigheter. Djurens rätt arbetar för att skapa föreskrifter, lagar och remisser för djuren, de har arbetat aktivt med opinionsbildning sedan slutet av 1800-talet. Genom att informera om hur läget ser ut idag för djur, både husdjur och tamdjur som katter och hundar, men även djur som föds upp för att slaktas, kan de sedan hjälpa till att framföra åsikter till makthavare.

Djurens rätt är en organisation som drivs av bidrag och stöd från allmänheten. De arbetar för djuren, med andra ord är deras arbetsgivare alla hönor, kor, hästar och grisar som inte har någon egen röst. Tanken med Djurens rätt är att få fram lagar och föreskrifter som skyddar djurens intressen och rätt till att leva sitt eget liv och inte endast födas fram för människans njutning.

 

Lagar om djurhållning

Det finns idag flera lagar för djurens rättigheter, bland annat finns det något som kallas för djurskyddslagen. Samtliga djur i Sverige omfattas av den här lagen, dock är det många gånger lagen bryts, särskilt inom uppfödning av boskap och inom slakt. Men även om vi i Sverige har de mest omfattande djurskyddslagarna i hela världen, är djuren långtifrån skyddade.

En av många lagar och remisser inom djurskyddslagen är den om god djurmiljö. Den här lagen togs fram för att säkerställa att djur, oavsett om det är tamdjur eller djur som föds upp för slakt, ska hållas i en god miljö. Djurens välfärd ska främjas, de ska kunna utföra sina normala beteenden för att kunna må bra. Det finns även många kompetenskrav för den som vill äga ett djur, bland annat finns det krav på foder, vatten och tillsyn av djur. Det är lag på att anpassa fodret utifrån vad djurets behov är. Ett annat krav för god djurmiljö är att man endast får binda ett djur om det inte är plågsamt samt att djuret ändå ska få behövlig rörelsefrihet.

Det finns även föreskrifter för den som äger en häst. Stallet ska exempelvis vara bra belyst för djurens behov, båsen ska vara rengjorda regelbundet samt vara tillräckligt stora för att varje djur ska kunna ligga och vila på ett bekvämt sätt som känns normalt för djuret.

 

Lagar om vård av djur

Djurskyddslagen har många regler och remisser gällande vård av djur. Till exempel är det lag på att ge nödvändig vård till ett djur som är sjukt eller skadat. Alternativt säger lagen att man ska avliva djuret om det inte går att vårda det. Gällande operationer får det inte göras utan befogenheter av veterinärmedicinska skäl.

 

Lagar om slakt

Det finns många lagar och föreskrifter om slakt av djur. Bland annat finns det lagar som säger att djur som transporteras till slakt ska skonas ifrån onödigt lidande och obehagskänslor. Idag finns det även många som är emot halalslakt, ett slaktsätt där man tappar djuret på blod av religiösa skäl. Dock är halal lagligt i Sverige om djuret är bedövat först. Vanligtvis bedövar man djuret med el innan man tappar ur blodet.

Idag är det många företag som omfattas av lagen om slakt och avlivning, cirka 220 stycken. Därtill finns det många företag som arbetar med produkter inom slakt, som fixering och bedövning. Alla slaktpersonal måste dessutom ha ett kompetensbevis.

 

Vad är djurrätt?

Djurrätt är en uppfattning om att djur ska ha samma ha samma grundläggande rättigheter som människor. Alltså det ligger i djurens intresse att slippa lidande och att få leva sitt liv så bra de kan. Detta innebär bland annat att djur ska få utöva sina behov, kunna vila och känna trygghet och kunna äta och dricka. Trots att det finns organisationer och människor som brinner för djurens rättigheter är det långtifrån rättvist. Lagar för djurens rättigheter finns, bland annat kan du hitta all information inom djurskyddslagen hos Riksdagen. Men organisationer som Djurens rätt menar på att djur inte alls har samma rättigheter, då skulle de inte födas upp för att ätas eller användas som kläder.

 

Hur kan du anmäla?

Det finns många anledningar till varför du skulle behöva anmäla att ett djur är skadat eller verkar vanvårdat. Kanske har du upptäckt att din granne reser bort i flera dagar men lämnar katten eller hunden ensam? Eller har du råkat köra på ett vilt djur och behöver hjälp med avlivning? Det finns flera nummer och organisationer att kontakta. Om du misstänker att ett djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen. Om det är akut ska du ringa polisens 114 14-nummer. Samma nummer ska du ringa om du råkat köra på ett djur, dock endast om djuret är dött. Om djuret lever ska du ringa 112 för att snabbare kunna avliva djuret så det slipper plågas.