Det har har analyserats metoder för att göra kastrering av smågrisar utan bedövning överflödig.  Myndigheten föreslår att särskild uppmärksamhet riktas mot forskning som rör könssortering av galtsperma och immunokastrering. En utveckling av dessa metoder kan innebära att behovet av kastrering försvinner.

I Sverige kastreras i princip alla små hangrisar som ska födas upp till slakt. Detta görs eftersom de hanliga könshormonerna kan orsaka s.k. galtlukt i köttet. Ett problem med kastreringen är att den sker utan bedövning och därmed är mycket smärtsam för djuren. Regeringen har tidigare gett den statliga Djurskyddsmyndigheten (inte oss) uppdraget att medverka till att utveckla nya system och tekniker för att ersätta kastrering av smågrisar utan föregående bedövning. En rapport i frågan har nu överlämnats till regeringen.

Alternativ till kastrering

Det finns metoder som minskar risken för galtlukt hos okastrerade galtar och därmed också gör kastrering av små hangrisar överflödig. I rapporten analyserar dem statliga Djurskyddsmyndigheten metodernas för- och nackdelar och konstaterar att ingen metod är odelat positiv.

Ett alternativ för att slippa kastrering av obedövade smågrisar är att djurägaren själv tillåts utföra bedövningen. I rapporten föreslås att denna lösning utreds närmare. Dessutom föreslås att särskild uppmärksamhet riktas mot den forskning som rör könssortering av galtsperma och immunokastrering. Den sistnämnda metoden innebär en ”vaccinering” mot det hormon som styr könsmognaden hos galten.

Norge har som första land föreskrivit att hangrisarna måste bedövas före kastrering. I den nu aktuella rapporten redovisas vilka djurskyddsmässiga och ekonomiska effekter som det norska systemet hittills har gett upphov till.