Måttbestämmelser för hundar & katter

I föreskriften L 102, (DFS 2004:18) fanns bestämmelser om hur hundar och katter får hållas. Dessa bestämmelser gäller både för privatpersoner och för den som håller hundar och katter i större omfattning.

Föreskrifterna anger minimimått för t.ex. rastgårdar och hund- och kattboxar (se tabell nedan). Hundrastgårdens utformning är reglerad, t.ex. ska det finnas en liggplats som är upphöjd från marken samt en koja som skyddar mot väder och vind, såvida det inte finns inomhusutrymme i anslutning till rastgården. Rastgårdar för katter ska dessutom vara utrustade med klätter- och klösanordningar.

Minimimått (m²) på rastgårdar för hundar.

Antal hundar<5 kg5-10 kg10-20 kg20-30 kg30-40 kg>40 kg
161015161820
281418202428
3101722242836
4122026283644
5142430324252
6162634364860
7182938405468
8203242446076
9213346506684
10233750557292

 

Minimimått (m²) på boxar där hundar inte har fri tillgång till rastgård.

Boxväggens höjd: 1,4 – 1,8 m beroende på hundstorlek.

Antal hundar<5 kg5-10 kg10-20 kg20-30 kg30-40 kg>40 kg
1222,53,54,55,5
222,53,54,567,5
323,54,567,59,5
42,545,5   
5356,5   
645,5    
74,56    

 

Hundkojor

Hur stor en hundkoja ska vara preciseras inte med måttangivelser eftersom den måste anpassas efter klimatzon, antal hundar som ska använda den, hundras etc. En hundkoja ska däremot uppfylla vissa krav, bland annat ska den skydda mot blåst, direkt solsken, nederbörd, kyla och fukt. Den ska även vara väl ventilerad, samt så stor att alla hundar som ska använda den kan få en vindskyddad liggplats. Underlaget i kojan ska vara torrt, mjukt och rent.

Burförvaring

Hundar och katter bör endast tillfälligt förvaras i bur och då inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till avsikten med åtgärden. Tillfällig burförvaring kan accepteras i vissa situationer. Med tillfällig menas enstaka och kortvariga tillfällen, som inte är regelbundet eller ofta återkommande. Att varje dag en kortare period förvara en hund eller en katt i bur kan således inte betraktas som tillfälligt.
 
Som en huvudregel bör heller inte den tillfälliga burförvaringen vara längre än ca en timme. Permanent förvaring av hundar eller katter i bur är absolut inte förenligt med djurskyddslagen.