Måttbestämmelser för burfåglar

De flesta fåglar är sociala djur och en fågel mår bäst av att leva i par eller grupp om inte husse eller matte har tillräckligt med tid för den varje dag. Fåglar är också mycket aktiva djur som kan sysselsätta sig med att klättra eller flyga mellan pinnar, att gnaga och pilla sönder saker eller att leta mat. Sandbad eller bad i vatten

Utrymme

Fågelns längd, cmMinsta tillåtna yta, kvmMinsta yta per fågel vid grupphållning, kvmLängsta sidan skall vara minst, mMinsta höjd, m
upp till 15 (1)0,310,030,70,6
16-20 (2)0,310,040,70,6
21-25 (3)0,450,0550,90,6
26-35 (4)0,840,11,20,8
36-451,440,61,61,0
46-552,21,02,01,2
56-653,121,52,41,5
66-754,22,02,81,8
mer än 756,53,03,61,8

1) Sebrafink, risfågel, måsfink, kanariefågel, kinesisk dvärgvaktel (exempel på fåglar vars längd normalt ligger inom intervallet)
2) Undulat, dvärgpapegojor (Agapornis spp.) (exempel på fåglar vars längd normalt ligger inom intervallet)
3) Diamantduva (exempel på fågel vars längd normalt ligger inom intervallet)
4) Nymfkakadua, skrattduva (exempel på fåglar vars längd normalt ligger inom intervallet)

Måttet på fågeln tas från näbbspetsen till stjärtspetsen. Om stjärtfjädern saknas uppskattas måttet som om fjädern fanns. För änkor och vidafinkar i praktdräkt bortses från de förlängda stjärtfjädrarna, dock ska utrymmet vara så stort att fåglarna kan röra sig utan att stjärtfjädrarna, mer än tillfälligtvis, kommer i kontakt med burens golv eller väggar.

Vid beräkning av minsta yta per fågel vid häckning, räknas endast föräldrafåglarna fram till dess att ungarna är flygfärdiga.

Utrymmets bredd

Utrymmets bredd skall vara minst 2 gånger fågelns längd, dock minst 45 cm.