Hästars beteende gör att de löper högre risk att skada sig på taggtråd än andra djur. Från 2010 var det därför förbjudet att hålla hästar bakom taggtråd.

Hästars flyktbenägenhet och snabbhet gör dem mer benägna att skada sig på taggtråd än t.ex nötkreatur. Detta visade sig när Djurskyddsmyndigheten genomförde en undersökning för att belysa vilka risker som finns med olika typer av stängsel.

Merparten av Sverige hästägare avstår redan idag från att använda taggtråd. Trots detta förekommer det att hästar skadar sig på taggtrådsstängsel. Djurskyddsmyndigheten vill komma tillrätta med problemet och ändrar därför i sina föreskrifter. Resultat är att det blir förbjudet att hålla hästar bakom taggtrådstängsel.

Befintliga stängsel som innehåller taggtråd fick användas till häst fram till 31 december 2009. Därefter fick inga hästar finnas bakom taggtråden.