Förslag på ny bestämmelse för att skydda djuren

På uppdrag av regeringen hade Djurskyddsmyndigheten undersökt antalet polisanmälda ärenden som har koppling till sexuellt utnyttjande av djur under år 2005. Myndigheten undersökte även om den befintliga djurskyddslagen är tillräcklig för att skydda djuren från att användas av människor i sexuella syften. Därför har Djurskyddsmyndigheten redovisat sin rapport till regeringen.

Det var andra året i rad som Djurskyddsmyndigheten undersökt eförekomsten av sexuellt utnyttjande av djur i Sverige på uppdrag av regeringen. Bakgrunden till uppdraget är att kunna ge en bild av hur vanligt det är i Sverige och om den djurskyddslag som vi har i dag är tillräcklig för att skydda djuren mot att utnyttjas sexuellt av människor.

Många olösta fall
Djurskyddsmyndigheten kom fram till att det under år 2005 har konstaterats 18 fall som anmälts till polisen. Under perioden 2000-2005 anmäldes sammanlagt 115 fall. Anmärkningsvärt är att det inte väcktes åtal i något av dessa fall. I 2 ärenden inleddes förundersökning men i 113 fall har ingen förundersökning inletts eller också lagts ner. Detta gör att det är väldigt få fall som blir uppklarade.

Nytt lagförslag
I den vetenskapliga litteratur som Djurskyddsmyndigheten har tagit del av har det bl.a. uttalats att djur har förmåga att känna smärta på ett liknande sätt som människor. Djur befinner sig i beroendeställning till människan och saknar förmåga att kommunicera ett medgivande till sexuella relationer till människor. Vi behöver ha normer och gränser för hur vi använder djur och för vårt sätt att behandla dem. Med detta resonemang som bakgrund föreslog Djurskyddsmyndigheten ett tillägg i djurskyddslagen att sexuellt umgänge med djur samt andra handlingar där djur används för sexuella ändamål ska förbjudas.