Foder

Fiskar ska utfodras med ett foder som är anpassat för arten. Fodermängden ska anpassas så att fiskarna varken blir för kraftiga eller för magra.

Miljö

Kvalitén på det vatten fiskarna hålls i är mycket viktig. Ph-värde, salthalt och vattentemperatur måste anpassas efter art och antal fiskar. Även tekniska hjälpmedel som luftpumpar och reningsanläggningar måste anpassas efter fiskarten och antalet fiskar. Kvalitén på vattnet ska vara stabil och plötsliga förändringar ska undvikas.

Minsta utrymme

Vattenvolymen i ett akvarium bör inte vara mindre än 40 liter. Akvariets volym, yta och djup ska vara anpassat efter fiskarnas storlek, antal och beteende.

Inredning

För att må bra behöver fiskar möjlighet att gömma sig och söka skydd. Därför måste minst en sida av akvariet vara insynsskyddat. Även inredningen i akvariet ska medverka till att ge fiskarna skydd. Akvariet ska innehålla bottenmaterial och inredning som motsvarar det som finns i fiskartens naturliga miljö.

Klotformade akvarier

Grundregeln är att fiskar inte får hållas i klotformade akvarier. Anledningen är att det är svårt att uppfylla fiskarnas krav på volym, syresättning och inredning i dessa.

Ett akvarium syresätts naturligt genom vattenytan. I ett klotformigt akvarium blir vattenytan för liten för att syresättningen ska fungera naturligt och därför uppstår lätt syrebrist i vattnet.

Klotformade akvarier placeras ofta centralt i ett rum och därmed är ingen sida skyddad från insyn. Detta kan kompenseras genom att inredningen i akvariet skyddar mot insyn, men eftersom klotformade akvarier har liten volym är det svårt att få plats med en inredning som verkligen ger fiskarna skydd.

Gruppsammansättning

Olika fiskarter har olika beteenden. Fiskarter som normalt lever i stim bör hållas tillsammans med fiskar av samma art. Om en fisk blir stressad av eller visar aggressivitet mot andra fiskar måste vi som djurhållare och agera för att stressen och aggressionen ska upphöra.

Sjuka fiskar

Om fiskar i ett akvarium visar tecken på ohälsa, ska nödvändiga åtgärder vidtas snarast.

Tillståndskrav

Den som driver en yrkesmässig verksamhet med fiskar eller den som upplåter, förvarar eller utfodrar andras fisk i större omfattning behöver tillstånd från kommunen. En verksamhet är av större omfattning då den bedrivs med sex eller fler akvarier. Mer om tillstånd för verksamhet enligt § 16 djurskyddslagen kan du läsa i sidans vänsterkant, under rubriken ”Tillstånd för verksamhet”.

Kontroll av lagen

Kommunen är den myndighet som ansvarar för den lokala kontrollen av djurskyddslagen. Kontrollerna utförs av den lokala djurskyddsinspektören som vanligen är anställd på kommunens miljö och hälsoskyddskontor eller motsvarande. På regional nivå är det länsstyrelsen som ansvarar för kontrollen av djurskyddslagen.